Zon zoekt Drent trekt veel bezoekers

De informatiebijeenkomst Zon zoekt Drent op maandag 22 mei trok ruim 160 bezoekers. Tijdens de avond kregen bezoekers informatie over alle mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie. Naast een bedrijvenmarkt stond een team van het Drents Energieloket klaar om mensen te informeren over de stand van hun dak en de potentie voor zonnepanelen.
We hopen binnenkort weer veel nieuwe zonopwekkers te verwelkomen in Assen!

Zonnelening

Met ingang van 15 juni wordt voor de laatste keer de zonnelening beschikbaar gesteld. Naar verwachting is er ruim € 1.000.000,- beschikbaar. Hiervan draagt de gemeente Assen zo’n € 640.000,- bij en de resterende € 400.000,- verwachten we van de provincie Drenthe. Meer informatie over de zonnelening is beschikbaar op www.snn.eu/zonnelening2017.

Assen en het Klimaatakkoord

De gemeente Assen sluit aan bij de te behalen doelstellingen uit het wereldwijd vastgestelde Klimaatakkoord. Deze doelstellingen zijn het opwekken van 14% duurzame energie in 2020 en een volledig energieneutrale gemeente in 2050.
Om onze doelstelling voor 2020 te behalen is het grootschalig opwekken van energie nodig. Hiervoor is een combinatie nodig van zowel zonne-energie als windenergie. Niks doen is geen optie. Ook met alleen zonnepanelen op woningen redden we het niet. Hiervoor zijn namelijk ruim 100 zonnepanelen op iedere woning nodig.

Denk u mee?

Daarom denken we na over het grootschalig opwekken van energie. Het wat, waar, hoe en wanneer over deze grootschalige energieopwekking weten we nog niet. Hiervoor zijn we op zoek naar inwoners die met ons mee willen denken.
Geïnteresseerd in meedenken over de duurzame invulling van Assen? Meld je dan aan via info@assen.nl t.a.v mw. A. Doornbos.

Bezoekers bij de informatiebijeenkomst