Milieu

Wat te doen tegen rookoverlast?

Veel mensen ondervinden hinder of overlast van houtrook. Uit onderzoek blijkt dat rook van houtkachels, vuurkorven of open haard schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

De huidige wet- en regelgeving biedt gemeenten geen goede basis om maatregelen te nemen tegen overlast door houtrook.

Landelijk en ook Europees wordt dit probleem onderkend en zijn een aantal initiatieven genomen als het Platform Houtstook, de Toolkit Houtstook en de Europese Ecodesign Richtlijn. Kijk voor informatie op www.vvm.info en www.milieucentraal.nl/wonen Hierop kunt u lezen wat i een goede manier is om met klachten om te gaan. Zowel voor iemand die last van rook heeft maar ook als uzelf hout verbrand in houtkachels, haard of vuurkorf. 

Asbestsanering en energiebesparing

Meer mogelijkheden om woning energiezuinig te maken met de Energiebespaarlening

De mogelijkheden voor het financieren van energiebesparende maatregelen zijn opnieuw uitgebreid. Zo kunnen woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren het verwijderen van hun asbestdak meefinancieren met de Energiebespaarlening als zij hun dak isoleren.

Het Nationaal Energiebespaarfonds speelt in op de behoefte van de markt. Zo kwam het verzoek binnen om het verwijderen van asbestdaken op te nemen in de Energiebespaarlening, in combinatie met dakisolatie. Dat verzoek is gehonoreerd. Het verwijderen van het asbestdak is immers een goed moment om het dak beter te isoleren of er zonnepanelen op te leggen. Woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren kunnen de Energiebespaarlening voor 50% inzetten voor het verwijderen van asbest. De overige 50% moet ingezet worden voor dakisolatie en eventuele andere energiebesparende maatregelen.

Verbod op asbestdaken

Asbestdaken zijn na 2024 verboden in Nederland. Bij verweerde asbestdaken kunnen namelijk asbestvezels vrijkomen die een gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren of het milieu kunnen vervuilen. Voor het verwijderen van asbestdaken is tevens subsidie beschikbaar via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Energiebesparing nog aantrekkelijker

Naast de mogelijkheid om het verwijderen van asbest te financieren met de Energiebespaarlening, kunnen woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren ook het waterzijdig inregelen van cv-installaties meefinancieren. Daarnaast is voor de Energiebespaarlening en de VvE Energiebespaarlening onlangs de rente verlaagd. Het nemen van energiebesparende maatregelen is met deze nieuwe mogelijkheden en de renteverlaging nog gemakkelijker en aantrekkelijker geworden.

Meer informatie over de Energiebespaarlening en de mogelijkheden: www.ikinvesteerslim.nl

Asbestverwijdering

Asbestverwijdering, subsidie

De nota bodembeheer heeft tot doel hergebruik van grond en baggerspecie te stimuleren en te reguleren. Hierdoor wordt bespaard op gebruik van grondstoffen en wordt invulling gegeven aan een verantwoord en duurzaam bodemgebruik.